معنی و ترجمه کلمه occultness به فارسی occultness یعنی چه

occultness


پوشيدگى ،پنهانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها