معنی و ترجمه کلمه occupation authorities به فارسی occupation authorities یعنی چه

occupation authorities


قانون ـ فقه : اقتدارات ناشى از اشغال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها