معنی و ترجمه کلمه occupational accident به فارسی occupational accident یعنی چه

occupational accident


بازرگانى : حادثه در حين کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها