معنی و ترجمه کلمه occupational aptitude به فارسی occupational aptitude یعنی چه

occupational aptitude


روانشناسى : استعداد شغلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها