معنی و ترجمه کلمه occupational hazard به فارسی occupational hazard یعنی چه

occupational hazard


سانحه شغلى
بازرگانى : صدمه شغلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها