معنی و ترجمه کلمه occupational psychology به فارسی occupational psychology یعنی چه

occupational psychology


روانشناسى : روانشناسى شغلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها