معنی و ترجمه کلمه occupational stability به فارسی occupational stability یعنی چه

occupational stability


روانشناسى : ثبات شغلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها