معنی و ترجمه کلمه occupational test به فارسی occupational test یعنی چه

occupational test


روانشناسى : ازمون شغلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها