معنی و ترجمه کلمه occupational therapy به فارسی occupational therapy یعنی چه

occupational therapy


درمان بوسيله اشتغال بکار،کاردرمانى
روانشناسى : کاردرمانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها