معنی و ترجمه کلمه occupational به فارسی occupational یعنی چه

occupational


شغلى ،حرفه اى
بازرگانى : مربوط به شغل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها