معنی و ترجمه کلمه occupied territory به فارسی occupied territory یعنی چه

occupied territory


اشغالى ،منطقه اشغال شده
قانون ـ فقه : اراضى اشغالى
علوم نظامى : سرزمين اشغال شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها