معنی و ترجمه کلمه occupied به فارسی occupied یعنی چه

occupied


اشغال شده ،مسکون ،مشغول ،دست به کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها