معنی و ترجمه کلمه occur به فارسی occur یعنی چه

occur


رخ دادن ،اتفاق افتادن ،خطور کردن ،واقع شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها