معنی و ترجمه کلمه ocean manifest به فارسی ocean manifest یعنی چه

ocean manifest


بارنامه دريايى
علوم نظامى : بارنامه حمل کالاى دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها