معنی و ترجمه کلمه oceanic troposphere به فارسی oceanic troposphere یعنی چه

oceanic troposphere


گرم - سپهر اقيانوس
زيست شناسى : گرم - کره اقيانوس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها