معنی و ترجمه کلمه oceanshipping به فارسی oceanshipping یعنی چه

oceanshipping


علوم نظامى : روشهاى کشتى رانى در اقيانوس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها