معنی و ترجمه کلمه ochre به فارسی ochre یعنی چه

ochre


)ocher(خاک سرخ ،با گل اخرى رنگ کردن
علوم مهندسى : گل اخرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها