معنی و ترجمه کلمه ochrea به فارسی ochrea یعنی چه

ochrea


( )ocrea(گ.ش ).نيام کامل در قاعده دمبرگ ،نيام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها