معنی و ترجمه کلمه octagonal به فارسی octagonal یعنی چه

octagonal


علوم مهندسى : هشت گوشه
عمران : هشت ضلعى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها