معنی و ترجمه کلمه octan rating به فارسی octan rating یعنی چه

octan rating


علوم مهندسى : درجه اکتان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها