معنی و ترجمه کلمه oculate(d) به فارسی oculate(d) یعنی چه

oculate(d)


چشم ريز،چشم دار،چشم مانند،داراى چشم ها يا خالهاى رنگارنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها