معنی و ترجمه کلمه oculomotor nerve به فارسی oculomotor nerve یعنی چه

oculomotor nerve


روانشناسى : عصب حرکتى عمومى چشم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها