معنی و ترجمه کلمه odd money به فارسی odd money یعنی چه

odd money


يک اسکناس ¹ 1ريالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها