معنی و ترجمه کلمه odd number به فارسی odd number یعنی چه

odd number


معمارى : عدد فرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها