معنی و ترجمه کلمه odd or even به فارسی odd or even یعنی چه

odd or even


(بازى ) طاق يا جفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها