معنی و ترجمه کلمه odd parity check به فارسی odd parity check یعنی چه

odd parity check


بررسى توازن فرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها