معنی و ترجمه کلمه odd parity به فارسی odd parity یعنی چه

odd parity


توازن فرد
کامپيوتر : مقايسه فرد
شيمى : زوجيت طاق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها