معنی و ترجمه کلمه odd-even technique به فارسی odd-even technique یعنی چه

odd-even technique


روانشناسى : فن فرد و زوج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها