معنی و ترجمه کلمه odd به فارسی odd یعنی چه

odd


امتياز دادن( در شرط بندى)، : )interj.(سوگند ملايم ،بخدا، : )adj.(طاق ،تک ،فرد،غريب ،ادم عجيب ،نخاله
ورزش : ضربه اى که تعداد ضربات را يک عدد بيش از تعداد ضربات حريف درهر بخش مى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها