معنی و ترجمه کلمه oddment به فارسی oddment یعنی چه

oddment


چيزهاى متفرقه ،تکه و پاره ،چيز باقيمانده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها