معنی و ترجمه کلمه odium به فارسی odium یعنی چه

odium


نفرت ،دشمنى ،عداوت ،رسوايى ،زشتى ،بدنامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها