معنی و ترجمه کلمه odontic به فارسی odontic یعنی چه

odontic


دندانى ،وابسته به دندان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها