معنی و ترجمه کلمه odontoid به فارسی odontoid یعنی چه

odontoid


مانند دندان ،وابسته به زائده دندانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها