معنی و ترجمه کلمه oecology به فارسی oecology یعنی چه

oecology


علم عادات طرز زندگى موجودات الى و نسبت انهابا محيط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها