معنی و ترجمه کلمه oedema به فارسی oedema یعنی چه

oedema


استقسا لحمى ،باد،ورم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها