معنی و ترجمه کلمه oedematous به فارسی oedematous یعنی چه

oedematous


استسقائى ،ورمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها