معنی و ترجمه کلمه of a bad origin به فارسی of a bad origin یعنی چه

of a bad origin


بدگهر،بدتيار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها