معنی و ترجمه کلمه of a jewish persuasion به فارسی of a jewish persuasion یعنی چه

of a jewish persuasion


يهودى ،کليمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها