معنی و ترجمه کلمه of a middling quality به فارسی of a middling quality یعنی چه

of a middling quality


ميانه ،وسط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها