معنی و ترجمه کلمه of a sanguinary disposition به فارسی of a sanguinary disposition یعنی چه

of a sanguinary disposition


خونخوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها