معنی و ترجمه کلمه of a wide scope به فارسی of a wide scope یعنی چه

of a wide scope


(داراى ميدان ) وسيع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها