معنی و ترجمه کلمه of all sorts به فارسی of all sorts یعنی چه

of all sorts


همه جور،از هر طبقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها