معنی و ترجمه کلمه of good birth به فارسی of good birth یعنی چه

of good birth


پاکزاد،والاتبار،اصيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها