معنی و ترجمه کلمه of haphazard به فارسی of haphazard یعنی چه

of haphazard


اتفاقا،الله بختى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها