معنی و ترجمه کلمه of its parts به فارسی of its parts یعنی چه

of its parts


کل ازهريکى ازاجزاى خود بزرگتر است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها