معنی و ترجمه کلمه of kin به فارسی of kin یعنی چه

of kin


وابسته ،منسوب ،نزديک ،همانند،يکسان ،دست بگردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها