معنی و ترجمه کلمه of long standing به فارسی of long standing یعنی چه

of long standing


طولانى ،بادوام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها