معنی و ترجمه کلمه of narrow views به فارسی of narrow views یعنی چه

of narrow views


نظر تنگ ،تنگ نظر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها