معنی و ترجمه کلمه of no issue به فارسی of no issue یعنی چه

of no issue


بى نتيجه ،بيهوده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها