معنی و ترجمه کلمه of no scruples به فارسی of no scruples یعنی چه

of no scruples


بى وسواس ،عارى ازدقت زياد دراداب ومانندان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها